Home

Socialtjänsten orosanmälan missbruk

Bakgrund. Vård enligt LVM är tillämplig när generalindikationen samt någon av specialindikationerna i 4§ LVM är uppfyllda, Lagen är endast tillämplig för vuxna missbrukare. För åldrarna 15-20 år tillämpas som regel LVU (Lagen om vård av unga). Generalindikationen innebär att missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika, eller flyktiga. Orosanmälan vuxen. Hej, Hej! Socialtjänsten har ingen blankett för anmälan när det gäller oro för en vuxen person. Det som behöver framkomma i en anmälan är anledningen till varför ni som anmälare känner en oro för personen. Rör det sig om missbruk är det bra om anmälan innehåller uppgifter om vad personen använder för. Orosanmälan om barn som far illa. Barns psykiska rättigheter efterlevs. Betydelsefulla vuxna är till exempel personal inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten som möter barn både befinna sig i och hjälp och stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med psykisk ohälsa eller missbruk

Barn som växer upp med missbruk i familjen kan behöva stöd och skydd från socialtjänsten. Alkohol- eller narkotikamissbruk hos en förälder är en riskfaktor för barnen. En förälders missbruk påverkar alltid barnen och relationerna inom familjen 1 § De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel.Vården skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt.

LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) - Janusinfo

 1. Missbruksmottagningen, 12-stegsbehandlingen och Iris erbjuder stöd till anhöriga. Är du förälder till en ungdom som har ett beroende eller ett missbruk är det Iris du ska kontakta för stöd och rådgivning. Är läget akut och du vill göra en så kallad orosanmälan vänder du dig till Mottagning, individ och familj, socialkontor
 2. Sektionen för missbruk och socialpsykiatri Telefon 0522-69 60 00 (vx) Adress Uddevalla kommun Socialtjänsten, Centrumkontoret Kilbäcksgatan 26 451 81 Uddevall
 3. Anmälan till socialtjänsten gällande vuxna Anmälan om missbruk kan göras skriftligt eller muntligt. Socialförvaltningen har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer till omsorgsnämndens kännedom. När omsorgsförvaltningen får in en anmälan att någon missbrukar alkohol eller andr

Missbruk orosanmälan . En orosanmälan gör du om någon i din närhet har tappat kontrollen på sin relation till alkohol eller droger eller spel om pengar och på egen hand har svårt att bryta eller ta sig ur sitt missbruk. Arbetar du till exempel inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård så har du anmälningsskyldighet Om du har ett missbruk eller är anhörig till någon som missbrukar. Utredarna på Vuxenenheten utreder och bedömer behovet av vård och behandling för dig som har missbruksproblem, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Missbruk och beroende. Har du problem med alkohol, droger eller spel? Finns det någon i din närhet som du är bekymrad över eller som bekymrar sig över dig? Kontakta oss via Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00. Både du och dina anhöriga har möjlighet att få stöd och behandling inom Karlstads kommun

Orosanmälan vuxen - Soctanter på näte

Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill socialtjänsten öka kunskapen om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk Missbruk och beroende Om det uppstår ett akut problem efter kontorstid och du behöver få kontakt med socialtjänsten kan du ringa Socialjouren. Stöd för barn och unga som har det jobbigt hemma. Barn och unga 6-20 år som lever i familjer med missbruk,. Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken vårdinsats som blir aktuell. Efter utredningen slussar mottagningsenheten dig vidare till rätt enhet inom socialtjänsten. Du kan också vända dig till mottagningsenheten för att. få råd om ditt eget eller någon annans spel-, drog- eller alkoholmissbru

Barn och unga - Socialstyrelse

Hjälp till dig med missbruk eller beroende. Hjälper också till att göra orosanmälan om någon i din närhet. Eva Svensson. 0431- 46 95 33. Några av de insatser som du kan få som bistånd efter en utredning hos socialtjänsten är Englamark, Ekan och Älvan Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp, eller på annat sätt far illa, bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen. Det kallas att göra en orosanmälan. Här kan du läsa om hur du ska göra för att höra av dig till oss Orosanmälan skall skickas till det socialtjänstkontor där barnet är skrivet. Är du osäker på om du ska skriva en orosanmälan eller har frågor om orosanmälningar kan du kontakta socialtjänstkontoret i kommunen. Kontaktuppgifter till socialtjänsten hittar i kartan du på startsidan. Endast ett barn per orosanmälan En orosanmälan är det vanligaste sättet för Socialtjänsten att få reda på att ett barn far illa. Personer som arbetar inom skola, omsorg, sjukvård och liknande har en skyldighet att göra en orosanmälan om de i sin yrkesroll erfar att det råder ett missförhållande

Har du frågor kring missbruk eller beroende, eller är orolig för någon annan vuxen i din närhet, kan du ringa till social- och arbetsmarknadsförvaltningens mottagning. Socialtjänsten Ibland kan det vara tillräckligt med några stödsamtal för att få en förändring till stånd, medan det andra gånger kan behövas mer omfattande stöd eller behandling Att göra en orosanmälan. Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna (se kontaktuppgifter ovan) om du vill anmäla missbruk. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar. Anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Postadress mottagningsenheten för vuxna Du som bor i Södertälje kan vända dig till socialtjänsten för att ansöka om stöd och behandling om du har problem med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa. Om du är orolig över att du använder droger och alkohol, om du tycker att du spelar för mycket eller om du anser att din sociala situation är ohållbar kan du kontakta oss på socialtjänsten Socialtjänst. Bråk, missbruk eller våld. Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid. Blankett för orosanmälan (, 713.9 kB) Anmälantelefon. 0652-361 71 Måndag-Fredag klockan 9.00-12.00 och 13.00-16.30

Föräldrar med missbruk - OROSANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN

 1. En anmälan till socialtjänsten bör göras så fort oron uppstått. Vänta inte. Om du gjort en orosanmälan redan och det uppstår ny oro, är du välkommen att anmäla igen. Du kan alltid kontakta socialtjänsten om du är osäker på om du ska göra en orosanmälan
 2. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa
 3. Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkallande medel, för brottslig verksamhet eller för något annat socialt nedbrytande beteende, får nämnden utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för den unge om denne begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år.
 4. Alla människor som befinner sig i en svår och utsatt situation kan vända sig till socialtjänsten. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld
 5. Missbruk och beroende. Socialkontoret kan erbjuda stöd och hjälp för dig som är över 20 år, som upplever att du har problem med alkohol, narkotika och/eller spel om pengar. I första hand kan du få behandling i form av öppenvård men du kan också erbjudas vård på Hem för vård och boende - HVB
 6. Orosanmälan. Du kan göra en orosanmälan genom att kontakta mottagningen via telefon (se tider och telefonnummer ovan), eller genom att fylla i och skicka in blanketten. Anmälningsblankett - orosanmälan till Socialtjänsten, vid misstanke eller kännedom om att barn far ill

Om socialtjänsten Undermeny för Om socialtjänsten. missbruk eller har fastnat i ett beroende. Om du behöver söka stöd ska du kontakta socialtjänstens Mottag vuxen. Kontaktuppgifter finner du nedan. Orosanmälan. Du kan även höra av dig till oss om du är orolig för någon annan Individ- och familjeomsorg Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg. Besöksadress: Residensgatan 20 Mottagande social-sekreterare - sektionen för missbruksstöd. Telefon: 0521-72 17 05 Mottagare - familj, barn och ungdom. Måndag-fredag kl. 08.30-09.30. Telefon: 0521-72 17 73 eller 0521-72 17 26. Telefax: 0521-72 17 31 E-post myndigheten: social@vanersborg.s I Lindesbergs kommun arbetar vi för att barn och ungdomar ska må bra och få växa upp under så trygga hemförhållanden som möjligt. Lindesbergs kommun ska vara en bra plats för familjer att bo på. För att nå dit finns verksamheter som kan erbjuda dig råd, stöd och hjälp Orosanmälan av en vuxen person. Om man är orolig för en vuxen person vad gäller misstanke om drogmissbruk kan man göra en orosanmälan till socialtjänsten vuxen. Socialjouren hjälper kvällar och helger. Om du behöver akut kontakt med socialtjänsten kvällar och helger finns socialjouren i Uppsala län. Numret dit är 018-150000 Socialtjänst och omsorg 621 81 Visby Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby Telefon: 0498-26 90 00 (växel) E-post: registrator-son@gotland.s

Någon gång i livet kan alla vara i en situation där man behöver stöd och hjälp från någon utomstående. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg kan vara ett sådant stöd. Här kan du läsa om olika typer av stöd som socialtjänsten erbjuder Socialtjänstens mottagning för barn och unga 08-606 79 96. Telefontid: Måndag till torsdag klockan 8.30-16.30 och fredagar klockan 8.30-14.45. Mellan klockan 12-13 har vi lunchstängt. Om du behöver hjälp på en kväll, natt eller helg: Ring socialjouren på 020-70 80 03.Om klockan är efter två på natten ringer du till SOS alarm på 112 och ber att få prata med socialjouren Missbruk. Enligt socialtjänstlagen har Socialtjänsten ett övergripande ansvar för att människor med beroendeproblematik av alkohol eller narkotika samt spel om pengar får den vård och behandling personen ifråga har behov av Du kan få stöd och hjälp via kommunens behandlingsteam. Behandlingsteamet är en del av socialtjänsten. Behandlingsteamet vänder sig till dig med ett riskbruk, missbruk eller beroende av antingen alkohol, droger eller spel om pengar, alternativt en kombination av dessa. Behandlingsteamet vänder sig också till anhöriga

Video: Information & Stöd Till Anhöriga Till Personer Med Alkohol

Du kan ringa oss. Telefon: 0303-23 93 77 Måndag till torsdag klockan 9-16.30 Fredag klockan 9-15. Stängt för lunch klockan 12-13. Eftersom Gemensam mottagning är en akutverksamhet kan det ibland hända att våra telefoner är avstängda Kontakt dagtid - socialtjänsten i Tyresö. Kontakt dagtid vid anmälan om oro för barn eller vuxen, samt andra akuta frågor. Tel 08-578 291 00. Postadress: Tyresö kommun, individ och familjeomsorg, 135 81 Tyresö. Kontakt kväll, natt och helg. Vid akuta frågor kväll, natt och helger, kontakta. Socialjouren Sydost, tel 08-718 76 40. Fax. När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår gemensamma socialjour Sydostjouren öppen.Du når oss kvällar och helger via 020-45 39 00.Myndigheter och privatpersoner, som vill lämna uppgifter eller göra en orosanmälan, kan även kontakta Sydostjouren via e-tjänst Olika former av boenden och stöd vid missbruk och beroende. Stödgruppen. Öppenvård för personer över 18 år med missbruksproblematik. Ungas spel & datorvanor. Ungas spelproblem - vilken hjälp går det att få. Sex mot ersättning. Prostitution och köp av sexuella handlingar - det finns hjälp att få

Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta socialkontoret. Kontaktuppgifter hittar du nedan Socialtjänsten ansvarar för att du som har ett missbruk av alkohol, droger och spel om pengar får det stöd och den hjälp som behövs för att du ska komma bort från missbruket. Den ska tillsammans med dig planera vilken vård och vilka andra insatser som du behöver. Socialtjänsten ska också noga följa upp att planen följs Missbruk och beroende. Rådgivning och behandling för dig som söker hjälp för missbruk För vuxna med missbruk Socialtjänsten i Malmö ger information och rådgivning till yrkesverksamma som möter personer som har problem med alkohol eller droger

Är du över 18 år ska du kontakta Nyängens öppenvårds­mottagning. Du kan också på egen hand göra en ansökan om att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Kontakta då någon av våra mottagningar. Om du är orolig för någon hamnat i missbruk kan du också göra en orosanmälan till vår mottagning. Kontakta mottagninge Missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger är ett allvarligt problem för hälsa, yrkesliv och relationer. Har du ett beroende eller missbruksproblem kan du ha rätt till stöd från kommunen. Du är välkommen att läsa mer om kommunens verksamheter genom att klicka på länkarna i texten nedan Vid vilken ålder upphör anmälningsplikten till socialtjänsten vid misstanke om missbruk av droger och alkohol? Kan skolans handlingsprogram innehålla anmälan till socialtjänst och information/kontakt med förälder under hela gymnasietiden även om eleven fyllt 18 år ? Handlingsprogrammet presenteras då eleven börjar gymnasiet och skrivs under av förälder och elev då

Missbruk - Västerå

Skara kommun arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Har du ett riskbruk, missbruk eller beroende kan du ansöka om stöd och hjälp. Anmälan. Du kan vara anonym om du vill göra en anmälan. Utredning. Vid en utredning kallas du till samtal hos en socialsekreterare Vill du ha hjälp eller stöd för att ta dig ur ett missbruk eller behöver någon annan form av socialt stöd, kontakta mottagningsgruppen barn och vuxenstöd, telefon 060-19 22 62. Stödinsatser som du kan ansöka om är tidsbegränsade och du ansöker själv om förlängning Socialtjänst. Kommunen kan hjälpa dig om dina pengar inte räcker. Vi kan också hjälpa dig om du har problem i din familj eller är ny i Sverige

Orosanmälan för vuxna. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa är det viktigt att du anmäler det till socialtjänsten. Socialtjänsten har möjlighet att ingripa för att ge stöd, hjälp och skydd. Den som arbetar med barn och unga, samt vissa andra yrkesgrupper, måste anmäla oro. De har anmälningsplikt Vid en orosanmälan har alltid vårdnadshavare och barn rätt att ta del av anmälan som har gjorts. Anmäl oro för vuxen. Är du orolig för en person som har eller riskerar att få ett beroende eller missbruk, av exempelvis alkohol, droger eller spelande, så kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Du har rätt att vara anonym Kontakta socialtjänsten. Vart vänder jag mig om jag är orolig för någon i min närhet? Om du känner oro för någon i missbruk kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att du känner oro. Ring till socialtjänsten för rådgivning Här kan du läsa om det stöd som socialtjänsten i Varbergs kommun kan erbjuda barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Du får också hjälp att hitta andra kontaktvägar du kan behöva för stöd och hjälp som till exempel länkar till information från sjukvården Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se. Lidköpings kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping vid Vänern När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer

Missbruk och beroende - Uddevalla kommu

Orosanmälan om barn som far illa kan också faxas till oss på faxnummer 08-29 70 12. Vid din första kontakt med socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning per telefon. Om det finns behov kan vi då också boka en tid för besök. Om du redan har en pågående kontakt med socialtjänsten ringer du växeln på telefon 08-706 80 00 socialtjänsten om all fara som rör barn. ansvaret vid misstanke att barn far illa eller att en person far illa av missbruk. Det är möjligt att lämna en orosanmälan även om missbruket inte är så allvarligt att samtliga förutsättningar för tvångsvård enligt LVM är uppfyllda Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk. Socialjourens tider. Söndag - torsdag 16.30-00.00. Fredag - lördag 16.00-01.30 Genom socialtjänsten i Svalövs kommun kan du som vistas i kommunen få råd och stödsamtal. Vi hjälper också till vid olika krissituationer, såsom behov av ekonomiskt stöd, barns behov av skydd eller situationer som rör akut missbruk Missbruk och beroende går ibland att bryta på egen hand och ibland med hjälp av familj eller vänner. Om du inte fyllt 18 år kommer socialtjänsten dock behöva informera dina vårdnadshavare. Du kan också vända dig till oss för att få råd om ditt eget eller någon annans missbruk eller om du vill göra en orosanmälan

Missbruk och beroende Du kan vända dig till beroendemottagningen om du har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar. Också som anhörig kan du få stöd på mottagningen Hos socialtjänsten kan du få hjälp med att komma bort från ditt missbruk. Socialtjänsten arbetar också med att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Vill du komma i kontakt med någon av våra social­sekreterare eller veta mer om hur vi kan hjälpa till, hör då av dig till individ- och familjeomsorgen (IFO) Missbruk - vuxenenheten. Tycker du att du använder för mycket alkohol eller droger/ beroendeframkallande medel kan du vända dig till vår vuxenenhet. Är du anhörig, vän eller arbetsgivare är du också välkommen att kontakta oss. Vad kan man få hjälp med på vuxenenheten. rådgivning och utredning för alkohol och drogrelaterade proble Socialtjänsten arbetar utifrån ett generellt barnperspektiv vilket innebär att man i åtgärder rörande barn alltid skall ta hänsyn till barnets bästa. Corona/Covid 19 Med anledning av utbrottet av Covid-19 så lever många vuxna nu med en större oro för vilka privata, ekonomiska, och samhälleliga konsekvenser Covid-19 för med sig. Det i sig påverkar många (redan utsatta) barn - Missbruk i hemmet - Våld inom familjen - Fysiska skador, t.ex. blåmärken, bränn- eller bitskador Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn vid kontakt med socialtjänsten. När en orosanmälan kommer till Individ och familjeförvaltningen görs en skyddsbedömning för att se om barnet har ett omedelbart skyddsbehov

I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp. Det ska funka hemma. Socialtjänsten kan hjälpa på många olika sätt Vid kontakt med socialtjänsten har du möjlighet att vara anonym - uppge då inte ditt namn. Observera att när ni skickar en orosanmälan via e-post så kommer inte e-postadress eller avsändarnamn att kunna hemlighållas. Du kan även göra en orosanmälan via våra e-tjänster Du når även socialtjänsten via Borlänge kommuns växel på telefonnummer 0243-740 00. Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla din oro till socialtjänsten. Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att göra en orosanmälan. Anmäl hellre en gång för mycke

Mottagningsgruppen (Socialtjänsten) 0520-49 58 00. Kontorstider: Måndag - torsdag 08.00-16.30 Fredag fram till 15.00. Socialtjänsten ser helst att du/ni ringer till oss gällande orosanmälan gällande barn och unga samt vuxna. Mottagningsgruppen. Efter kontorstid. Då kan du ringa socialjouren. Socialjouren når du på 0522-69 74 44. All information på den här webbplatsen har tagits fram av Barnombudsmannen i samarbete med barn och unga. Materialet har faktagranskats av Socialstyrelsen och är anpassat så att kommuner och organisationer ska kunna använda det på sina webbplatser.. Koll på soc drivs av Socialstyrelsen Missbruk och beroende Undermeny för Missbruk och beroende. Våld och hot Undermeny för Våld och hot. Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. Vi arbetar både med förebyggande arbete och stöd till barn, ungdomar och familjer Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialtjänsten i Eskilstuna för att ha brustit i vården till en missbrukande kvinna. IVO begär nu att kommunen redovisar sin inställning Missbruk. Har Du själv eller någon närstående problem med alkohol, narkotika eller spel, kan Du söka hjälp för att komma ur svårigheterna, genom att kontakta Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd. Vårt stöd kan behövas lite eller mycket, under en kort period eller under lite längre tid

Missbruk orosanmälan - Uddevalla kommu

Missbruk och beroende - Kungsback

Socialtjänst: gör en anmälan Förhandsbedömning. När en anmälan kommer in till socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning. Vi värderar informationen i anmälan och avgör om det behövs någon åtgärd. Om personen tackar nej till den hjälp som erbjuds enligt socialtjänstlagen så händer det normalt inget mer Missbruk Lyssna. Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och behandling till personer som har problem med alkohol eller andra droger samt till deras anhöriga. De stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda är i första hand: Stöd och samtalskontakt Kontaktperson.

Misstanke om barn som far illa - orosanmälan. Så når du socialtjänsten och socialjouren. För ytterligare frågor kontaktar du socialtjänstens växel. När den ordinarie socialtjänsten har stängt, handlägger socialjouren akuta social ärenden. Det kan till exempel handla om barn eller unga som far illa, våld i nära relationer eller. Orosanmälan till Soc gällande missbruk av alkohol Mån 8 dec 2014 20:34 Läst 11548 gånger Totalt 11 svar. Anonym (varfö­r är det så?) Visa endast Mån 8 dec 2014 20:34. Socialtjänsten i Finspångs kommun ansvarar tillsammans med Region Östergötland för behandling av missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Öppenvård. I första hand prövas möjlighet till behandling i öppenvård Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa. Det behövs inga bevis för att göra en orosanmälan Barn far illa när de utsätts för till exempel psykisk eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse i föräldraskap, missbruk, självskadebeteende eller upplever våld i hemmet. Har du kännedom om eller misstänker att ett barn eller ungdom, folkbokförd i Växjö kommun, far illa kan du göra en så kallad orosanmälan via en e-tjänst

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten. För dig som möter barn i ditt arbete. Om du vill göra en orosanmälan som privatperson ska du ringa mottagningsenheten på 035-13 78 88. Telefontiden är vardagar klockan 8-12 och 13-16. Du kan vara anonym Vuxna med riskbruks- missbruks- och beroendeproblem kan få hjälp med att se andra möjligheter och alternativ till att leva självständigt utan missbruk och beroende. Vuxenenheten - 41:an kan hjälpa dig som är över 20 år och behöver stöd, råd och hjälp för att förändra din livssituation Missbruk och beroende Har du frågor om missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel kan du vända dig till Vuxenenheten vid individ- och familjeomsorgen. Vuxenenheten utreder behov av och ger bistånd till insatser för vuxna personer med riskbruk, missbruk och beroende

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa. För att skydda barn och ungdomar i Sverige har det lagstiftats om anmälningsplikt vad gäller barn och ungdomar som kan misstänkas fara illa och där socialnämnden kan behöva ingripa till den unges skydd Orosanmälan Ring oss på 08-718 80 00 (dagtid) eller 08-718 76 40 (kvällar, nätter och helger) och säg att du behöver hjälp av socialtjänsten. Du kan också använda vår e-tjänst som är öppen dygnet runt E-tjänster sektor socialtjänst. Familjerådgivning. Familjerätt. Flyktingfrågor och integration. Föreningsbidrag. Försörjningsstöd. Hjälp till barn och unga. Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation

Missbruk och beroende - Karlsta

Missbruk - Ume

Sekretess inom socialtjänsten. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, OSL) Missbruk och beroende Undermeny för Missbruk och beroende. Psykisk ohälsa Undermeny för Psykisk ohälsa. Samordnad individuell plan - SIP. Socialjour. Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten Stöd till familjen. Gör en orosanmälan till socialtjänsten. En orosanmälan kan du göra det muntligt eller helst skriftligt till socialkontorets mottagningsenhet. Kontakta mottagningsenheten på telefon 0152-299 95. Missbruk och beroende Undermeny för Missbruk och beroende Kontakta socialtjänsten om du. misstänker att barn eller ungdomar far illa; är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende; har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk; är i akut behov av boende med stöd; är i akut behov av ekonomiskt stöd; är i akut behov av råd och stöd.

 • Bästa faktureringsbolag.
 • Carl maria von weber kompositioner.
 • Kolla om personen har barn.
 • Hur känns det att bli träffad av blixten.
 • Åkeri stockholm.
 • 50 chf to sek.
 • Årets bygge 2018.
 • Morgonrutin träning.
 • Immunsupprimerade sjukdomar.
 • Bikepark oberösterreich.
 • Dekorfönster utomhus.
 • 180 cm in feet and inches.
 • Lsu ungdomsorganisationer.
 • Absturz leipzig preise.
 • Bästa faktureringsbolag.
 • Bankangestellte ausbildung.
 • Adventsbok.
 • Internet radio hören.
 • Breuninger gutschein oktober 2017.
 • Latifundia.
 • Sheriff polis skillnad.
 • Kryddpeppar användning.
 • Places to visit norway.
 • Индийски слон символ.
 • Carport aus metall selber bauen.
 • Målare sundbyberg.
 • Nutella cookies recept.
 • Betala på italienska.
 • Galopp öl.
 • Pinjelarver människor.
 • Talrikt verk synonym.
 • Kaba sten.
 • Psychological experiments for students.
 • Rockabye clean bandit ft sean paul & anne marie.
 • Dinosaur killing asteroid.
 • Ta bort youtube app.
 • 1000/1000 internet.
 • Dataintrång patientjournal.
 • Smeknamns generator.
 • Härnösands stift kyrkoval.
 • Ta mark hässleholm.