Home

Unionen löneavtal 2021

Unionen tecknar kollektivavtal - avtal som reglerar dina anställningsvillkor som löneökningar, pensioner, kompetensutveckling m.m Så här hittar du ditt löneavtal. Unionen har ett 100-tal olika kollektivavtal som gäller för olika branscher och företag. Du behöver titta i det kollektivavtal (löneavtal) som gäller på din arbetsplats, för att få veta vad som gäller för just dig

Centrala löneavtal innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till när avtalet ska tillämpas. Därför sluter i många fall Unionens klubb och din arbetsgivare även lokala löneavtal på företagsnivå, när det centrala ramavtalet är klart Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig? Hur mycket tjänar andra i ditt yrke? Här är en lathund med aktuella lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar (tjänstemän i det privata arbetslivet) lönesumman för de Unionen-medlemmar vid företaget som omfattas av lönerevisionen 2017-04-01 med 2,0 %, 2018-04-01 med 1,8 % respektive 2019-04-01 med 2,3 %. Medlemmar i Unionen, som omfattas av lönerevisionen, ska ha del av lönerevision i enlighet med avtalets principer. Utgångspunkten är att all

Avtalsrörelsen Unionen

Unionen Avtal om löner 2017-2019 A. Konstruktion Parterna har enats om två löneavtal under avtalsperioden, Löneavtal B och Löneavtal C. Avtalen gäller för medlemmar i Unionen som är anställda i företag anslutna till Almega Tjänsteförbunden, avtalsområde Utveckling och Tjänster Löneavtal Medieföretagen - Unionen (Blå avtalet) Tjänstemän vid dagstidningar 2017-06-01 - 2020-05-31 Utdrag ur överenskommelse av den 19 maj 2017 . 1 juni 2018 respektive den 1 juni 2019 eller senare och ej har fått lönehöjning enligt punkt 1.1 ska han till företaget anmäla sitt kra Under 2018 förhandlade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med SKR (då SKL) om ett nytt avtal för dig som arbetar inom kommunal verksamhet, landstinget eller är anställd av arbetsgivare inom Sobona. 20 september 2018 slöts ett nytt avtal. Här hittar du alla nyheter och blogginlägg som handlar om avtalsrörelsen

Det innebär 2,2 procents lönelyft för dem av Unionens 33 000 medlemmar som berörs. Lägstlönerna räknas också upp med 2,2 procent. I övrigt förlängs de villkor som redan finns. Unionen fick dock inte igenom den flexpension som förbundet var berett att strejka för när Arbetsdomstolen satte stopp det Det är dags att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i löneavtalet. Det fullständiga avtalet hittar du som inloggad på arbetsgivarguiden.se. Flexpension Vid sidan av lönerevision sker ytterligare avsättning till flexpension per 1 maj 2018 med 0,2 % på pensionsmedförande lön. Det faktureras av Collectum utan vidare åtgärd från arbetsgivaren 2018 Löneavtal C tillämpas på samtliga företag, såvida inte företaget fasta kontanta lönerna för Unionen-gruppen per den 31 mars 2018 respektive 31 mars 2019. Om de lokala parterna inte enas om annat ska heltidsanställd tjänsteman erhålla e Dessa innehöll lönehöjningar år 2017, 2018 och 2019. För exempelvis dem som är anställda med detaljhandelns kollektivavtal är löneökningen lite högre i år jämfört med förra året. Är du heltidsanställd i butik ska lönen öka med 525 kronor i månaden eller 3:16 kronor i timmen Löneavtal Unionen 99 Löneavtal Sveriges Ingenjörer 103 Samarbetsavtal Ledarna 109 . 4 Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck Pension och gruppliv Uppgörelsen mellan SAF oc h PTK om ITP av den 30 september 1976 med pro

Ditt löneavtal - det här ingår och så här - Unionen

Här presenteras ungdomslönerna som lägst ska betalas i de vanligaste i kollektivavtalen i vår bransch, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här. Ta reda på vad som gäller just för dig - om du är medlem kan du kontakta din lokala avdelning. Gröna Riksavtalet (1 april 2018-12-18 God Jul och Gott Nytt År! Unionens klubbstyrelse önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. Vi har bemanning i Sjöstugan under mellandagarna 27/12 och 28/12 samt 2/1, 3/1 och 4/1 om ni behöver komma i kontakt med oss Med start klockan tolv i dag håller industrins parter presskonferens på Teknikföretagen i Stockholm. Först ut är industrifacken: - Det nya märket är 6,5 procent på tre år, säger Martin Linder, ordförande för Unionen, när han inleder presskonferensen

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna och Teknikavtalet IF Metall 2017-2020 Publicerad 7 april 2017 Senast uppdaterad 13 juni 2017 . Kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor mellan Teknikarbetsgivarna (TAG) och IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020 TMF förhandlar fyra kollektivavtal för trä- och stoppmöbelindustrin. TMF:s avtalsparter är GS, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Förlängning av kollektivavtal Parterna inom Industriavtalet har - i enlighet med hemställan från OpO:s - enats om att ajournera avtalsförhandlingarna våren 2020 och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober. Väg- och banavtalet, Lönetabell 2017-2018 Väg- och banavtalet, Lönetabell 2018-2019 Väg- och banavtalet, Lönetabell 2019-2020 Överenskommelse om feriepraktik 2017/2018 SUPPLEMENT - Väg- och Banavtalet 2017-202

Ja, avtalen reglerar och garanterar rättigheter för arbetstagarna. Idag omfattas 90 procent av alla anställda av kollektivavtal, vilket ger konkurrensneutralitet. De anställda garanteras försäkringsskydd, ersättningar, löneavtal med mera. Fördelarna med den svenska modellen är att reglerna får större legitimitet Kollektivavtal. För anställda inom teknikföretag finns rikstäckande kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med mera. Kollektivavtalen binder samtliga Teknikföretagens medlemsföretag och gäller för alla anställda vid företaget, även oorganiserade arbetstagare

Fastigo reseavtal 2018. Karensavtal överenskommelse. F-avtalet beräkning sjukfrånvaro. Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker. Regionkontor. Lägsta lön. 20 år: 23 460 kronor från den 1 april 2019. 19 år: 80 procent av lön till vuxen arbetstagare Bilaga 3 Löneavtal 2017 - 2020 55 Bilaga 4 Partsgemensamma rekommendationer 66 Bilaga 5 Förtroendearbetstid - en vägledning 69 Bilaga 6 Tidsbegränsade anställningar enligt LAS 76. Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2016-2017 års avtal. 3.

Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt anställningsvillkor och löneavtal Utdrag ur överenskommelse av den 24 april 2017 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Fastighetsanställdas Förbund. 2. Allmänna anställningsvillkor Allmänna anställningsvillkor fastställs för perioden 2017-04-01 - 2020-03-31 enligt protokollets bilaga 2. Anmärkningar: 1

Centrala och lokala löneavtal ger ramar kring - Unionen

1 april 2018 och 20 161 kr fr.o.m. den 1 april 2019. För särskilt kvalifi cerade arbeten är lägsta månadslön 21 426 kr fr.o.m. den 1 april 2017, 21 833 kr fr.o.m. den 1 april 2018 och 22 270 kr fr.o.m. den 1 april 2019. Arbetstagare med en sammanlagd anställningstid vid § 2- Unionen. I förhållande till Unionen gäller att: Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med: 2 procent per den 1 november 2017, 2 procent per den 1 november 2018, 2,1 procent per den 1 november 2019, vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn. Lägsta löner - Unionen Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats Stockholm 2018 . Klas Wåhlberg Martin Linder Ulrika Lindstrand . Teknikarbetsgivarna Unionen Sveriges Ingenjörer . 4 . Innehåll Teknikavtalet Unionen - Löneavtal 282 Teknikavtalet Sveriges Ingenjörer - Löneavtal 286 Appendix 292 Samarbetsavtal Teknikarbetsgivarna - Ledarna 29

LÖNEAVTAL 148 REGISTER 152 . 6 | 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER § 1 Giltighetsområde Detta kollektivavtal äger tillämpning på anställning hos medlemmar av Elektriska skall uppsägning ske senast den 31 oktober 2018. § 3 MBL-frågo Fackföreningen Kommunal finns till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna Efter en lång och intensiv avtalsrörelse har de flesta kollektivavtalen för GS medlemmar nu tecknats. Avtalsrörelsen är dock långt ifrån klar, både GS och flera andra fackförbund har fortfarande förhandlingar som pågår eller ska inledas. Den stora utmaningen är och har varit att få igenom LO:s låglönesatsning på samtliga områden, utan att betala med försämrade villkor. Anders Ferbe, Martin Linder och Ulf Bengtsson, ordförande i IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer presenterar sina avtalskrav inför avtalsrörelsen 2016. De blir Unionens avtalskrav 2017 Avtal 2017 Nästa avtalsrörelse är nu i full gång

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund Seko - facket för dig som arbetar inom kommunikation och service

Kontakta oss. GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Box 1152, 111 81 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31, plan 5 org nr 802005-121 Nytt löneavtal: Minst 2,3 procent på folkhögskolor. Minst 2,3 procent i löneökning, större inflytande över arbetstiden och bättre villkor för nyblivna föräldrar. Det är några av punkterna i det nya avtalet för Visions medlemmar som jobbar på folkhögskolor och friskolor

Marknadslöner 2020 Unionen

 1. Unionen. Lägsta löneökningsutrymme. Ett utrymme beräknat på de fasta kontanta lönerna utges med: 2 procent per den 30 april 2017, 2 procent per den 30 april 2018, 2,1 procent per den 30 april 2019, vilket utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneöversyn. Den individuella löneutvecklingen - Unionen
 2. Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Det reglerar flera anställningsvillkor, löner och andra förhållandena på arbetsplatsen. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats
 3. Erbjudande: Unionen - gratis medlemskap i 3 månader Den här texten är skriven utifrån perspektivet att du är utbildad inom något av områdena där dessa fackförbund överlappar varandra och konkurrerar om samma medlemmar. Eftersom Unionen är öppet för alla sorters tjänstemän och Jusek enbart riktar sig till jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och.
 4. Det kärvar på flera håll i de lokala avtalsförhandlingarna för Sveriges Ingenjörer. Trots att industriföretagen går bra och det råder stor brist på ingenjörer är det svårt att få upp löneökningarna lokalt. Fortsätter de lokala löneavtalen att fungera så här dåligt kan det komma krav på att byta till en avtalsmodell med mer centralt bestämda löneökningar
 5. 2018-03-31 2019-03-31 2020-03-31 Kost på arbetstid per dag 45 kr 46 kr 47 kr Kost på arbetstid o fritid per månad 2 379 kr 2 430 kr 2 484 kr. 2017-04-27 HOTELL- OCH RESTAURANGFACKET Post: Hotell- och restaurangfacket, Box 1143, 111 81 Stockholm | Besök: Olof.
 6. Avtalsrörelsen 2017 har börjat. Under avtalsrörelsen ska nya kollektivavtal förhandlas fram för medarbetare i svenska företag och offentlig verksamhet

Löneavtal 2019 klart! Den: 10 januari, 2019 10 januari, 2019 Av: Gunnar Pettersson. Strax före jul genomfördes koncernförhandlingar om löneökning från 1 april 2019. Parterna kunde träffa en preliminär uppgörelse. 2018 har varit ett mycket framgångsrikt år för AB Volvo Det finns flera typer av löneavtal. Den vanligaste modellen bland Unionens medlemmar kallas lönepott. Det innebär lite förenklat att Unionen har kommit överens med arbetsgivarna om vilken nivå löneökningarna ska ligga på under det kommande året Protokoll från förhandlingarna om nytt löneavtal 2018. Hämta hem pdf. 1. Förhandlingsprotokoll 2017. KFS, VA Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017. Hämta hem pdf. 1. Förhandlingsprotokoll 2017. KFS, Renhållnin

Avtal för kommunalt anställda lärare 2018 Lärarförbunde

Har du frågor kan du även kontakta våra ombudsmän.. Idag finns inga nyheter om pågående avtalsrörelser. Här kommer nyheter från de olika sektorerna att listas upp vartefter de kommer Bara en vecka återstår innan industrin måste ha nya löneavtal på plats. Allt talar i år för högre lönepåslag än senast. Men lönelyften blir fortsatt för låga för att hjälpa Riksbanken med inflationen, enligt SEB:s expert Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 94 000 medlemmar. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Hos oss blir du en bättre chef

Avtal klart för Unionen - Arbete

Parter i avtalen Kollektivavtal för arbetare har vi tecknat med Livsmedelsarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket, medan avtalen för tjänstemännen är mellan Livsmedelsföretagen och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Medlemmar i Livsmedelsföretagen blir bundna av de kollektivavtal som vi tecknat med motparterna och måste följa avtalen Övriga kollektivavtal. Arbetstidsbestämmelser; Huvudavtal Ledarna; Användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal samt skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar - och konkurrensklausultviste

Löneglidning kan bli högre 2018. Årets normerande industriavtal, som ger löneökningar på 6,5 procent över tre år, ses allmänt som alltför lågt för att inflationen ska nå upp till Riksbankens mål på 2 procent Kongress 2018 Expandera Kongress 2018. Förslag till kongressen Expandera Förslag till kongressen. Fair Union och hållbarhet Expandera Fair Union och hållbarhet. Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg. Gäller från 1 januari 2013 Industrins löneavtal i hamn. Foto: Colourbox. Arbetsgivarna och fackförbunden kom överens om ett nytt treårigt industriavtal på fredagen. Facken lyckades kamma hem så väl låglönesatsningar som högre löneökningar jämfört med tidigare bud med hjälp från Riksbanken

Teknikavtalet IF Metall 1 april 2017 - 31 mars 2020 Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall) _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare nam Bra att veta inför sommaren. Ingenting är som vanligt just nu på grund av coronapandemin. Även sommaren 2020 kommer påverkas av pandemin. Här samlar vi det som är viktigt att tänka på inför sommaren

Om det är ett sommarjobb så brukar stora företag ha en fast löneersättning för alla sina sommarjobbare (beroende på hur mycket utbildning de har). Lönen brukar vara relativt låg. Är det en fast anställning så brukar lönen ligga på mellan 21000-26700 enligt Unionen 2018-08-18 sände radio P4 Väst om brist på tandsköterskor - facket varnar för outbildad personal. Tandsköterskornas fackförbund är Vision (för anställda inom landsting/Folktandvård) och Unionen (för privatanställda). Jag kan inte säga så mycket om Vision då jag inte är deras medlem Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* har tecknade 4 oktober 2017 ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 till 30 september 2020 Fredagen den 31 mars slöt parterna inom industrin ett nytt löneavtal, som löper i tre år. Löneökningarna blir 2 procent per år. Dessutom ökar avsättningen till delpension och flexpension med 0,2 procent i år och 0,3 procent 2019. Värdet, nivåhöjningen, är 6,5 procent under de tre åren

Årets lönerevision Tjänstemannavtalet med Unionen och

Arbetsgivarguiden Teknikavtalen. Här har vi samlat praktiska hjälpmedel för dig som arbetsgivare. Bland annat hittar du checklistor och blanketter, kollektivavtal och kommentarer till dem, sammanfattningar av gällande regler, fördjupningsartiklar, rättsfallsreferat och länktips Nytt löneavtal 2017-2018 Löneöversyn 2017-2018, Västerbottens läns landsting En löneökning på i snitt nio procent under två år, det ingår i det nya avtal som Vårdförbundet Västerbotten har slutit med landstinget

Nya löner och villkor från 1 april - Handelsanställdas förbun

Avtal om löner och lönebildning Tekniktjänstearbetsgivarna/Unionen 72 Löneavtal Tekniktjänstearbetsgivarna/Sveriges Ingenjörer 77 Avtal om ersättning vid tjänsteresor 81 . 4 Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryc Teknikföretagen har träffat avtal om korttidsarbete med Unionen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall och Ledarna Publicerad 18 mars 2020 Senast uppdaterad 22 april 2020 . Teknikföretagen har enats om korttidsarbete med statligt stöd med de fackliga motparterna Unionen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall och Ledarna Välj Unionens arbetslöshetskassa, bankgiro 5642-8568, som betalningsmottagare för autogiro. Om din bank vill att du anger betalarnummer eller liknande så ska du skriva ditt 10-siffriga personnummer utan bindestreck Vi på Unionens arbetslöshetskassa värnar om våra medlemmars integritet. Du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter på bästa sätt och med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt

Om Handelsanställdas förbund. Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 160 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor 2020-06-09 Se webinar om besöksnäringen och coronakrisen (26 mars) I anledning av den extrema situation som råder på grund av Coronaviruset kan du mejla in di Kollektivavtal är grunden för villkoren på arbetsmarknaden. De reglerar både dina villkor och den lön du får. Samtidigt anger de vilket inflytande du har på arbetsplatsen - du får alltså en rimligare chans att bli rättvist behandlad. Kollektivavtal är också ett smart sätt att organisera arbetsmarknaden på, eftersom det är flexiblare än vad lagen är

Alla centrala löneavtal medger att lönepotten kan vara större än vad som anges i avtalet - dock inte lägre. Det finns även löneavtal utan lönepott och då måste man på företagsnivå bestämma vilka löneökningar som företaget ha råd med. Potten fördelas individuellt, vilket innebär att några får en större del av potten och andra mindre Unionen Publicerad 12 apr 2018 kl 09.26. Att löneförhandla är något många tycker är jobbigt och frågorna man ställer sig innan samtalet med sin chef kan vara många. Att ha ett lönesamtal är en rättighet du har genom det löneavtal som gäller för den arbetsplats där du jobbar 2018-05-01 Utgående lön räknas upp med 3,20 kr/tim eller 557 kr/mån 2019-05-01 Utgående lön räknas upp med 3,65 kr/tim eller 635 kr/mån. Information till hängavtalsbundna företag på Entreprenadmaskinavtalet. 2017-06-01 Utgående lön ökas med 3,49 kr/tim eller 607 kr/mån 2018-06-01 Utgående lön ökas med 3,64 kr/tim eller 633 kr/må Från och med den 1 maj 2019 började de senaste lönehöjningarna att gälla. För er som arbetar under byggavtalet blir det 3,73 kronor/ mer i timmen (649 kronor i månaden). Glasmästarna får 3,65 mer i timmen och 635 kronor mer i månaden. På plåt- och ventila..

Ungdomslön för dig under 20 år - Hotell- och restaurangfacke

Avtalsrörelsen 2020. Med anledning av Coronaviruset och dess påverkan på samhällsfunktioner, industrin och näringslivet har industriavtalets parter beslutat att förlänga avtalens giltighetstid till 31 oktober 2020 Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär

Löneavtal . Avtal om löner fr o m den 1 september 2017 t o m den 31 augusti 2020. Återfinns i detta avtalstryck. Förhandlingsordning . Avtal om förhandlingsordning fr o m den 1 maj 2006. Återfinns i detta avtalstryck. Kooperationens avtalspension (KAP) Överenskommelse om KAP mellan KFO och LO har antagits av parterna att gällafö Motpart: Unionen Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020. Löneavtal (pdf för nedladdning) Motpart: Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna,Jusek Giltigt: 1 april 2017 - 31 mars 2020. Aktuella kollektivavtal Telekom-företag. Allmänna anställningsvillkor för Telekom­företag, (pdf för nedladdning) Motparter:Unionen, Akademikerna, Ledarna, Sek Bransch- och löneavtal 2014-2016/2018. Innehåll Författningar och förkortningar 3 § 1 Avtalets omfattning 4 § 2 Anställning 5 § 3 Allmänna åligganden 6 § 4 Lön för del av löneperiod 7 § 5 Ferielön 8 § 6 Personalbostad 11 § 7 Arbetstid 1

Hem - Unionen Scania - Scaniafacke

Så blir industrins löneavtal Lag & Avta

The Swedish Paper Workers Union. The Swedish Paper Workers Union - Pappers - organizes all blue-collar workers within the Pulp and Paper Industry. The number of members is 14 000 and employed in the industry is about 12 500. The level of organization is just belowe 95 percent Swedish Taekwondo Union. Hitta snabbt. Medlemsansökan. Vill er förening bli medlem i STU? Tryck här för att fylla i medlemsformuläret. Det går snabbt och smidigt. Kalender. Klicka på kalendern för att hitta alla evenemang och aktiviteter som äger rum. Kalendern uppdateras kontinuerligt

Unionen I särskilda fall kan permission beviljas för en eller flera dagar till exempel vid hastigt påkommande sjukdomsfall inom familj eller nära anhörigs dödsfall. Läs mer på Unionens hemsida; Vision (SKTF) Många kollektivavtal ger möjlighet till tjänstledigt med bibehållen lön då någon nära anhörig är svårt sjuk eller har. Helgdagar 2018. Här hittar du alla helgdagar år 2018. Helgdagar eller röda dagar i folkmun är arbetsbefriade dagar som är knutna till någon tradition eller händelse. Datum Namn Vecka Veckodag Dag på året; 2018-01-01: Nyårsdagen: 1: Måndag: 1: 2018-01-06: Trettondedag jul: 1: Lördag: 6: 2018-03-30: Långfredagen: 13: Fredag: 89: 2018. Löneavtal 2017-2020 Uppgörelse Telekom 2016 Förhandlingsprotokoll Telekom EIO 2016 Informationsfolder om Flexpension, översiktlig information Informationsfolder om Flexpension, fördjupad informatio 08 maj 2020, 10:16. Förbundet bidrar med tio förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar li From 2018-04-01: 17 563kr/mån och Fr om 2019-04-01: 17 950 kr/mån. Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år, med för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning: Fr om 2017-09-01: 19 826 kr/Mån. Fr om 2018-09-01: 20 262 kr/mån och Fr om 2019-04-01: 20 708 kr/mån. Lägsta timlön för arbetstagare som fyllt 17 år: Fr om 2017-09-01

Video: Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna och

Byggnads är fackförbundet för alla som arbetar inom byggbranschen. Som en av våra drygt hundratusen medlemmar kan du vara stark, stolt och trygg Alfab Hästlastbilar, Västerås. 4,540 likes · 61 talking about this. ALFAB är ett svenskt familjebolag som representerar produkter för kvalitetsmedvetna livsnjutare som endast nöjer sig med det bästa.. Kollektivavtal innebär en tryggare arbetsplats. Ett kollektivavtal innebär en extra trygghet för arbetstagaren eftersom arbetsgivaren aldrig kan erbjuda sämre villkor än vad som står i kollektivavtalet TCO, Tjänstemännens centralorganisation, samlar 1,4 miljoner medlemmar i 14 olika fackförbund

 • Finska lejonet hänge.
 • Eunice aphroditois.
 • Dr doom vs thanos.
 • Gravid magens form kön.
 • Okopplad hund i bostadsområde.
 • Chris elliott filmer och tv program.
 • Baby goodbye melodifestivalen 2009.
 • Marknad definition.
 • Tamarind näringsinnehåll.
 • David letterman show.
 • Biomedicinsk analytiker jobb klinisk fysiologi.
 • Ebbe platt.
 • Yttrade adam och eva.
 • Taco bell iso omena menu.
 • Renault kadjar automat.
 • Bli surrogatmamma.
 • Finkar arter.
 • Fisski.com mobile.
 • Familjefotograf stockholm.
 • Koriander nyttigt.
 • Taco bell iso omena menu.
 • Jag går och fiskarlyrics.
 • Finska handgjorda knivar.
 • Georgina rodriguez birthday.
 • Kia ceed sw gt line 2016.
 • Don johnson deacon johnson.
 • Saint pierre ville.
 • Föräldrar som inte bryr sig.
 • Småviltsjakt hede.
 • Ås i pannan bebis.
 • Obehörig lärare utbildning.
 • Jever alkoholfri.
 • Hayley williams 2017.
 • Backens kyrka brand.
 • Operationell definition exempel.
 • Förlorat sin stora kärlek.
 • Nachrichten von heute.
 • Kajplök recept.
 • Kända svenska modefotografer.
 • Veganska sneakers.
 • Berg flyttar in play.