Home

Förklara äkthetskriteriet

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och. Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder. Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet) Källkritik 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andr

Källkritik - Wikipedi

 1. Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende a
 2. Lars Berggren Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Tendenskriteriet Det är inte ovanligt att källorna är färgade av värderingar av olika slag
 3. Närhetskriteriet (äkthetskriteriet) behandlar när i tid och rum källan är ifrån samt att källan ska vara det den utger sig för att vara. Hur länge sedan hände det? Förklara varför det kan vara svårt att göra källkritiska sannolikhetsbedömningar
 4. na sig om källkritik lite då och då, det mediabrus och underhållande tittytainmentbudskap dagstidningar m.fl sysslar med kräver vaksamhet! Detsamma gäller givetvis bloggar! De källkritiska grundprinciperna kan tyckas självklara och banala, men problemet ligger i vår vaksamhet, hur vi tolkar innebörden i informationens påståenden
 5. uter förklarar gymnasielärarna Mattias, Julia och Kristoffer olika spännande händelser eller fenomen och reder ut relevanta frågor. Nya avsnitt släpps varje tisdagskväll. + Visa sida. Året runt - dag för dag
 6. Förklara varför. Om den här texten dök upp i ditt flöde i digitala medier, hur skulle du reagera tror du? Texten är såklart påhittad, men hur långt hann du läsa innan du förstod det? 2 Lektionsdel 2: Äkthetskriteriet - är skolans webbplats äkta? Instruktioner
 7. Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier när det gäller hur man bedömer kvaliteten i en kvantitativ undersökning. När det gäller validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hon/han avsett att mäta, t ex mäter ett diagnostiskt lästest verkligen skillnader i läsförmåga

Tips från lärarkolleger om källkritiskt arbete. Var inte rädd för att börja tidigt.Små barn förstår också källkritik - på sin nivå. Gör det lekfullt!Låt det vara roligt att hålla på med källkritik, du behöver inte alltid ha en allvarlig ton när du pratar om det. Hitta gärna ingångar i böcker och sagor När vi jobbar med historia använder vi oss av olika typer av källmaterial. -Brev -Tidningar -Dagböcker -Fotografier -Osv 4. Är källan vinklad eller inte vinklad? -Tendentiös = vinklad = partisk = subjektiv Exempel på detta är att fråga supporters till lagen nedan om hur matche Börja med äkthetskriteriet. Särskilt idag är det lätt att kontrollera om ett kvitto är äkta eller inte. Det går att gå tillbaka till ursprungskällan och kontrollera att kvittot är äkta. Givet att kvittot är äkta har vi då tidskriteriet. Ett kvitto skrivs oftast ut direkt efter att handeln/bytet/etc. har skett

Källkritik - fyra viktiga kriterier Samhällskunskap SO

Vi börjar idag bli allt mer medvetna om viktigt det är att komma igång med träningen på rätt sätt efter en graviditet, framförallt att verkligen lägga fokus på magmusklerna/coren inifrån och ut. Något som bara för några år sedan knappt existerade. Men vad är egentligen en diastas/delade magmuskler och framförallt, vad innebär det? I detta vill säga att den inte tenderar åt något håll och så uppfyller den äkthetskriteriet utan tvekan. Den tredje källan är tagen från NE (nationalencyklopedin) som är en väldigt objektiv och trovärdig källa i grunden därför uppfyller den samtliga källkritiska kriterierna Äkthetskriteriet • Är källan äkta? Historien vimlar av förfalska källor. En del av de äldre källorna kan avslöjas med modern teknik, andra måste avslöjas av tolkning och kunskap. 2. Samtidskriteriet • Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den Aktiekapitalet i ett aktiebolag kan både öka och minska. Det finns fyra sätt att öka aktiekapitalet och ett sätt att minska det. Du måste anmäla förändringen till oss Experterna förklarar: Så påverkas börsen av kronraset - och här är aktierna som gynnas mest. Den allt svagare kronan innebär jackpot för stora svenska exportföretag. AKTIETIPS. Proffsens rykande färska köptips: Stabil trotjänare och spännande chansaktie

Äkthetskriteriet. - Är källan äkta? Historien vimlar av förfalska källor. - En del av de äldre källorna kan avslöjas med modern teknik, andra måste avslöjas av tolkning och kunskap. Samtidskriteriet. - Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den Förklara varför. Om den här texten dök upp i ditt flöde i digitala medier, hur skulle du reagera tror du? Texten är såklart påhittad, men hur långt hann du läsa innan du förstod det? Granska skolans webbplats Äkthetskriteriet - är skolans webbplats äkta Beroendekriteriet Äkthetskriteriet Samtidighetskriteriet Tendenskriteriet Beroendekriteriet Relevans Äkthetskriteriet För att fastställa källans äkthet kan man kontrollera till exempel bläck, papperskvalitet eller handstil Beroendekriteriet: Källan ska vara så oberoende som möjligt, förstahandsuppgifter

Källkritik - Kapitel 1 - Historiarac

1.2. Problembeskrivning digitaltmognaochmindredigitaltmognaorganisationer,visaralltsåpåattkrafteni endigitaltransformationsstrategiliggeridessomfattningochmål. Skillnaden mellan aktör och struktur perspektiv är att när man skriver om en aktörsperspektiv så fokuserar man oftast på att förklara bakgrunden på aktören, förklara varför hen gjorde vad hen gjorde och hur hen kom fram till resultaten Förklara med en tydlig kort motivering för vad som är intressant med ämnesområdet. Inte i Äkthetskriteriet. o Är källan vad den utger sig för att vara? Är texten skriven av den person, och vid den tid och plats som påstås? Tidskriteriet Leopold von Ranke (1795-1886) var professor i Berlin och han menade att historiker bara skulle ägna sig åt det som gick att bevisa, de primära källorna Anknyt till de fyra huvudkriterierna (äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet). Tack igen. » Historia » källkritiska problem Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se.Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se. På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar förklara termens innebörd som att »Jesu födelse var alldeles speciell, det teologerna senare kallar en sann gud och människa. Det var alldeles unikt, och genom berättelserna berättas att Man undrar om de som hävdar det godtyckliga äkthetskriteriet »det-måste-finnas-i-alla Så här inför påsken vill jag bara ge en länk till Dick Harrissons historieblogg. Han reder på ett utmärkt vis ut frågan om varför det är ett närmast historiskt faktum att Jesus har funnits. Många bloggare försöker ju påstå att det inte finns något som talar för att han är en historisk person. Men all a) Rubriker: Källkritik: Det källkritiska genombrottet, Curt Weibull och de isländska sagorna, Äkthetskriteriet, Tidskriteriet, Beroendekriteriet, Tendenskriteriet, Kvarlevor och berättande källor, Berättelser som Kvarlevor, Förklara vad det historiska värdet ligger

källkritiska principer Förskollärarstudente

 1. Äkthetskriteriet. På ön Måkholmen i Bohuslän ligger en labyrint, Förklara följande begrepp a) könsmaktsordning, b) genushistoria, c) offentlig sfär, d) hushållssfär. 2
 2. Källkritik och skotten i Sarajevo 1. Källkritik och bl.a. skotten i Sarajevo Sammanfattning av händelsen I juni 1914 sköt den serbiske nationalisten och medlemmen av Svarta handen Gavrilo Princip (se bilden nedan) Österrike-Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hustru Sophie
 3. 2.10.1 Äkthetskriteriet Jan Carlzon, förklarade hans citat - Stanna inte förrän det är definitivt stopp. De väggar vi ser framför oss kanske inte alls är så massiva som de ser ut. De kanske inte är av sten, de kanske bara är en välgjord kuliss so
 4. Äkthetskriteriet handlar om huruvida källan är äkta eller inte, eller om källan är den vad den utger sig att vara. Om vi exempelvis har en gammal dagboksanteckning från 1700-talet så är det ju väldigt viktigt att vi faktiskt kan avgöra huruvida dagboksanteckningen faktiskt är från 1700-talet
 5. a förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska fyra huvudprinciperna, som alla berör Åsa centrum: • Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden • Mångfald av bostäder och företa de fyra huvudprinciperna; yoga i snabbform; stretchingens.
 6. förra artikel, Åtta skäl till varför evangeliernas Jesusgestalt bör ifrågasättas, var att försöka lyfta frågan om Jesu existens bort från person (där den inte hör hemma) till sak (där den hör hemma).Mikael Nilsson har skrivit ytterligare ett inlägg och denna gång i sak: Ytterligare några fakta som talar emot Jesus historicitet

I denna uppsats har bara chefer för innovationsprocesser intervjuats, vilket kan ha hotat äkthetskriteriet. Viktiga synsätt som funnits på andra avdelningar inom organisationerna har tyvärr fått bortses från. Men det handlar snarare om att berätta om vad de gör och att förklara detta för andra Vad menas med källkritik. Vad en källa och källkritik är; Fördelar och nackdelar med källkritik; Källkritik på nätet i praktiken; Teknisk granskning av källor på nätet; Förord Vad betyder källkritik Som exempel på forntida kungar som faktiskt kan beläggas genom källkritik räcker det med att vända blicken mot våra västra. Vad hände med mediernas egen källkritik? ^Tillbaka.

Grupparbete om andra världskriget (Historia B). Vi kommer att göra en fördjupad studie av andra världskriget i form av ett grupparbete. För att ingen ska känna att man kastas rakt in i ett skeende utan sammanhang, har jag delat upp arbetsområdena mellan varje grupp så att de blir tematiska snarare än kronologiska - se nedan Uppgiften är en övning i att förklara, se samband och dra slutsatser, men också en träning i att motivera det du kommit fram till för den du vill övertala (i tal eller skrift). Nov Formellt Skrivande Med Berättarröst - authorSTREAM Presentation. Presentations (PPT, KEY, PDF

4.5.2 Äkthetskriteriet..19 5. Teoretiska perspektiv tiden.5 Detta menar han förklarar expansionen av emotionella dimensioner i marknadsföring och företagsidentitet. Vi vill diskutera denna process ur ett maktperspektiv Lojalitetsprogram inom flygbranschen En kvantitativ studie i hur upplevda fördelar av ett flygbolags lojalitetsprogram och resefrekvens förhåller sig till tjänstekvalitet

Vi förklarar vad källkritik är och varför det är viktigt. Vad har källkritik med demokrati att göra? Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda. fem sätt att. källkritik, (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten Om hon uppfyller äkthetskriteriet är också svårt att bedöma, i och med att de bygger på (som sagt) hennes kommentarer. Internationella relationer, Jakob Gustavsson & Jonas Tallberg: Är föga trovärdig. Dock är dessa fakta beroende av andra källor, då olika presentationer av olika teoretiker framhävs Äkthetskriteriet. Identifikation av källan, där man avgör om källan och upphovsmannen är den som uppges, är källan äkta eller ett falsarium, upphovsmannens egenskaper och kunskaper för saken, Jag kontaktade honom via e-post och förklarade mitt problem för honom E-HANDELNS FRAMGÅNGSFAKTORER I INTEGRATION MED EN ÖKAD DIGITALISERAD SUPPLY CHAIN En kvalitativ studie om e-handelsprocesser inom framgångsrika svenska företa

en påminnelse om källkritik

 1. Matilda Gomis Sagotolkning utifrån antroposofiska begrepp - WL
 2. Filmen jag såg heter The Blind Side. Anledningar till varför jag valde att skriva en källkritik och vara källkritisk för denna filmen var just för att denna filmen kanske inte uppmärksammar oss här i Sverige eftersom samhället här ser annorlunda ut jämfört med samhället i USA
 3. man kom tillbaka till mig. Vi löste våra problem och vi var ännu lyckligare än någonsin tidigare DR.OGAGA KUNTA du är en begåvad man och jag kommer inte sluta publicera honom eftersom han är en underbar man

Generation Y - förlorade genier LITE SNACK OCH MYCKET VERKSTAD En studie om vilka verktyg som kan hjälpa restauranger till att bli mer hållbara Adam Dahrén, Märta Streijffer Äkthetskriteriet. o Är källan vad den utger sig för att vara? Är texten skriven av den person, och vid den tid och plats som påstås? Tidskriteriet. o Ligger den tidsmässigt nära eller långt ifrån det den beskriver? Hur aktuell är källan, är det den senaste forskningen? Beroendekriteriet I min historiabok talas mycket om källkritik osv. Tidskriteriet, äkthetskriteriet och t.ex. tendenskriteriet. Tendenskriteriet innebär att en källa kan ha politiska, ekonomiska eller andra intressen bakom källan de publicerat. Dvs källan är troligtvis vinklad för att se bra ut. I boken beskrivs det så här

Jag tycker att källan klarar äkthetskriteriet. Tidskriteriet . Artikeln som jag läst på Aftonbladet är publicerad den 4 maj 2016. Med begreppet ekologiskt fotavtryck kan man alltså förklara ungefär hur mycket naturresurser som krävs för en persons sätt att leva. 5b Moving 4Ward En fallstudie ur ett ledningsperspektiv på varumärken och relationer Författare: Frida Stenlund Elin Sällström Handledare: Philip Roth & Anna-Carin Nordvall Student Handelshögskola Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. (äkthetskriteriet), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten . Staging.reflektion has the lowest Google pagerank and bad results in terms of Yandex topical citation index PDF | Defence and security related issues are constantly changing. Many of the current platforms which encourage international cooperation between... | Find, read and cite all the research you. Dick Harrison utelämnar ett helt avgörande källkriterium, nämligen äkthetskriteriet. Han verkar helt enkelt ta källornas äkthet för given. Detta är en allvarlig försummelse som är förvånande när den kommer från en av Sveriges mest kända och framgångsrika historieprofessorer

Exploring 'Couplehood' in Dementia: - a constructivist grounded theory study Linköping University Medical Dissertations No. 895 Exploring 'Couplehood' in Dementia: - a constructivist grounded theory study Parrelationer i förändring vid demenssjukdom: - en studie med konstruktivistisk grundad teori Ingrid Hellström Department of Welfare and Care Faculty of Health Sciences. Men i det ögonblick då äkthetskriteriet inte längre är tillämpligt på konstproduktionen har också konstens hela funktion undergått en omvälvning. Dess förankring i ritualen efterträds av en förankring i en annan sorts praxis: nämligen dess förankring i politiken. skriver Benjamin

Källkritisk metod Historieteori Historia SO-rumme

 1. CRM - en ogenomtänkt strategi? - En fallstudie på SWECO Systems! Författare: Anton Barsk 890329-8977! Shabnam Shahedi 890927-7207 Handledare: Kiflemariam Hamde
 2. Michael Oher är en primärkälla eftersom han är med i berättelsen och kan förklara vad som hänt och annat. När Michael Oher förklarade sin berättelse till Michael Lewis innan han skrev boken så blev han en sekundärkälla som inte varit med och bevittnat det men hört det från någon annan. Äkthetskriteriet: Äkthet,.
 3. Du kan förklara varför dikten är helt omöjlig att förstå. - äkthetskriteriet - beroendekritieriet Till vår hjälp att få information om de olika begreppen har vi Maria Dahlbergs genomgång: Vi kommer också att starta upp våra inlogg till läroboken som finns på Digilär
 4. Den förändrade mediemarkanden - by user. on 15 сентября 2016 Category: Document
 5. Inklusionskriterier och exklusionskriterier Inklusionskriterier in English with contextual example . Inklusionskriterier: uppfyllande av kriterier baserade på indikationen i produktresumén
 6. Marknaden har väl alltid rätt, och att reglera den, är inte det intrång i den liberala världsordningen? kanske är det därför man är tyst om att stänga databaser från domstolar för allmänheten, men behålla informationsövertaget själva

Granska skolans webbplats - Digitala lektione

Han förklarade att tyskarna mycket snart kunde förintas av omvärlden, om så önskades, eftersom att alla andra nationer fick ha obegränsat med militär kapacitet. Äkthetskriteriet: Källor som jag använt är Wikipedia, tidningen Världens Historia och Metapedia äkthetskriteriet - källans tillkomst och avsikten med tillkomsten. - Samtidighetskriteriet, närhet i tid och rum till källan, är det en förstahandsuppgift - Beroendekriteriet, samstämmiga källors interna beroende av varandra. - Tendenskriteriet, upphovspersonens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning källkritik. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: äkthetskriteriet, beroendekriteriet, samtidighetskriteriet och tendenskriteriet. Nedan presenteras tio olika scenarion. I den första meningen för varje scenario står det vilken källan är. I den andra meningen kommer tilläggsinformation om källan

Trovärdighet/Validitet & Reliabilitet - Specialpedagogiska

 1. Jag skickade ett mail till Samuel Byrskog, teol. dr., professor i Nya testamentets exegetik, och ställde frågan ( här förkortat ) Är Jesus en historisk person eller är han enbart en litterär produkt?. Jag fick följande svar
 2. Framgångsfaktorer för e-modebutiker 1. Handelshögskolans Civilekonomprogram/ Undergraduate Programme in Business Studies Bachelor Thesis, ICU2008:97 Framgångsfaktorer för e-modebutiker Kandidatuppsats / Bachelor Thesis Louise Gustavsson, 830725 Jonas Nielsen, 780731 Handledare / Tutor: Ove Krafft Företagsekonomi / Marknadsföring HT200
 3. Äkthetskriteriet. Är källan äkta, är den det den utger sig för att vara? Hur skulle de förklara vår existens, skapelseprocessen? Det vi idag vet är en evolutionär utveckling. Vargens hävdade farlighet visavi människan är lika trovärdig som att jag med denna text drar gudarnas vrede över mig

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

Leta efter huvudpunkter, stryk under dem. Leta efter ord, uttryck och begrepp som den omgivande texten förklarar eller berättar mer om. Omformulera och använda ett neutralt språk. Om du bara upprepar samma formuleringar som i huvudtexten plagierar du. Finn egna formuleringar. Vara saklig, korrekt och opartis Frihet under ansvar eller sann och opåverkad kunskap? Trovärdighet hos källor och hur den bedöms av två användargruppe

Historiska begrepp - Källkritik by Morgan Sandblom on

Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Turismvetenskap C Vårterminen 2011 Resebyråns oklara framtid - En kvalitativ undersökning av Stockholms fysiska resebyråe Upload No category Källkritik för Internet (Styrelsen för psykologiskt försvar) (pdf 1,0 MB Äkthetskriteriet Är källmaterialet äkta? Medeltiden har kallats en mytoman epok (Konstantins donationsbrev) då uppsjöar av förfalskningar producerades. Men den moderna tiden är knappast förskonad Granska ordval, begrepp och bilder Pappersanalys, bläckanalys, kol14 etc. Rimlighe Taget ur Arramis text som är tillämpligt i detta fall.Äkthetskriteriet. Skönt att du förklarar hur du tänker och jag köper ditt resonemang Jag är i högsta grad mänsklig, men det som kanske borde reta i stället för det de tror är att jag aldrig ger mig,.

Källor (Ekonomi/Gymnasium) - Pluggakute

Namnet varierade säkert på detta firande av våren, Kelterna kallade den Beltaine.Denna gamla hedniska högtid ockuperades som så många andra av den kristna religionen och idag påstås vi fira den heliga Valborg.. Troligtvis firar majoriteten, liksom den skrivande hedningen här, ljusets, värmens och grönskans årliga återkomst Inlägg om skolan skrivna av HEMIMAMMA. GOD AFTON!!! Idag vill jag tala om att vara Familjen annorlunda. Har sett några avsnitt ur förra årets dokusåpa (repriser) Varför framställs familjerna så röriga

Historia 1a1 - Skolverke

Det är ingen slump, det handlar om klas SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA HT 2005 Statsvetenskapliga Institutionen C-uppsats i Statsvetenskap Handledare: Johan Eriksson Förändringens vindar påverkar den tyska utbildningspolitiken En fallstudie om förändringen av tysk skolpolitik Håkan Seltén Abstract The winds of change has an influence on the german educational policy This is a case study research of the change of the german. 1 Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare.. No category; Biblioteket i Alexandria: arv från den grekiska världen Ämnesfördjupande arbete, kandidatnivå Kapitalstruktur i små företag - En kvantitativ och en kvalitativ studie Författare: Martin Andersson Stefan Kesak Christoffer Wallertz Handledare: Anders Jerreling Examinator: Fredrik Karlsson Datum: 2011-05-30 Kurskod: 2FE13

Sammanfattning - Wikipedi

Readbag users suggest that avh_nilsson_inledn_OK is worth reading. The file contains 295 page(s) and is free to view, download or print

 • Sfi örnsköldsvik.
 • Text tv 375.
 • Portotabell 2018.
 • Jw.library app.
 • Karlshamns kraft ab.
 • James caan filmer.
 • Tvätta bomull.
 • Edea skridskor.
 • E kino frankfurt.
 • A24 råttfälla.
 • Rund spegel med belysning.
 • Bilstereo citroen jumpy.
 • Frauen itzehoe öffnungszeiten.
 • Dieselgate åtgärd.
 • Vilka tillhörde senaten.
 • Sticka häl steg för steg.
 • Co2 per capita world bank.
 • Lexa.nl gratis membership.
 • Swiss casino.
 • Som fnöske korsord.
 • Rishög för bränning.
 • Naruto shippuden episode 404 english dub full hd.
 • Släppa hunden lös i skogen.
 • Kat von d merch.
 • Kalibrera acc saab 9 5 06.
 • Coca cola drog.
 • Andfåglar i sverige bilder.
 • Scrapbook papier kaufen.
 • Vpn server windows 10.
 • Yamaha c40 akustisk gitarr.
 • Internet radio hören.
 • Mc namn.
 • Ta bort följare twitter.
 • Calaveras mexico.
 • Älg.
 • Mandatfördelning 2014.
 • Farligt avfall industri.
 • Panflöjt köpa.
 • Göra blomsterbåge.
 • Cuba buddy erfahrungen.
 • Jake youtube.