Home

Specialkurser su

Definitiv antagning specialkurser HT20 A-period. 2020-06-05 Dina erfarenheter av online undervisningen är viktiga - delta i enkät! 2020-06-04 Registrering juristprogrammet HT20 2020-06-0 Juristprogrammet Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, d.v.s. 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen som ger behörighet till yrken som t.ex. domare, åklagare, advokat och kronofogde Här hittar du information om hur juristprogrammet vid Stockholms universitet är utformad, hur studieordningen ser ut och vilka kurser som ingår. Genom att klicka på respektive kurs länkas du till kursens hemsida med information om kursen, schema, litteratur, osv

Kursupplägg. Undervisningen består av seminarier. All undervisning är obligatorisk. Om kursen Den övergripande målsättningen med kursen är att ge studenten såväl breda som fördjupade kunskaper i skadeståndsrätt med emfas på utomobligatorisk skadeståndsrätt Specialkurser är forskningsnära valbara kurser inom bland annat andra terminen i kulturgeografi. Kurserna kan ingå i bland annat Kandidatprogram i kulturgeografi - samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, och Kandidatprogram i geografi, 180 hp Valbara specialkurser inom Statsvetenskap II (354 Kb) Litteraturlista för Statsvetenskap II, HT19 (479 Kb) Litteraturlista för Statsvetenskap II, VT 2020 (485 Kb) Ang. litteratur till specialkurserna I och med att antalet studenter på varje specialkurs inte är så stort tar bokhandeln i Frescati sällan hem litteratur till dessa kurser Förkunskarav Godkända resultat i obligatoriska kurser inom juristlinjen med en summa om minst 150 hp. Som särskilt förkunskarav gäller att den studerande ska ha avlagt godkända tentamina i civilrätt 1-4, alt. civilrätt A, B, C och D, samt associationsrätt (och företagsekonomi om man läser enligt den gamla studieordningen)

Brian Jensen - Stockholms universitet

Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser och examensarbete (30hp). Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig Vill studera. Vill du studera vid Stockholms universitet? Vi erbjuder 190 program och 1700 kurser på grund- och avancerad nivå. Hos oss kan du ta examen genom att läsa ett färdigt program eller skräddarsy din utbildning tack vare vårt stora kursutbud

Kurser i matematik, matematisk statistik, försäkringsmatematik, datalogi och beräkningsteknik som vi erbjuder på grund- respektive avancerad nivå vårterminen 2020 Specialkurser. Följande kurser kan även sökas som sommarkurser till sommaren 2020. MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp; MM1008 Utmanande matematik, 7.5 h Läsåret är indelat i två terminer som i sin tur är indelade i två perioder och fyra terminsdelar. Här ser du datum för terminer samt periodindelning Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation Videoguider - Den enklaste är att gå in i Athena och leta upp videoguiden under menyvalet Student. Du hittar även denna videoguide i SU:s serviceportal på sidan Kom igång med Athena; IT-avdelningen finns även på plats i Studenthuset torsdagar klockan 12:00-13:00 i samband med ny terminsdel i period 1

Kurser i matematik, matematisk statistik, försäkringsmatematik, datalogi och beräkningsteknik som vi erbjuder på grund- respektive avancerad nivå höstterminen 2019 4. Specialkurser, 7,5 hp Undervisningsperiod V20: 4/5 - 7/6 I denna delkurs kan du välja mellan ett antal olika ämnesområden där sociologiska teorier och metoder används för att belysa företeelser i samhället. Delkursen ger därmed en möjlighet att se sociologiämnet tillämpas och konkretiseras. Specialkurser som erbjuds V20 är Anmälningskod: SU-29360 Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Undervisningsspråk. Svenska. Särskild behörighet. Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser om godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom juristprogrammet

Juridiska institutione

Termin 8 och 9 Specialkurser och examensarbeten 30 + 30 hp [2] Juristprogrammet på Stockholms universitet har under senare år varit landets mest sökta högskoleprogram. Antagningspoängen ligger på omkring 21.5 inkluderat meritpoäng, alltså högsta betyg i nästan samtliga ämnen. Tävlinga Statsvetenskap II ger dig fördjupade kunskaper om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt samt aktuella forskningsfrågor. Kursen ger dig även kunskap om att kritiskt granska politiska fenomen. Dessutom får du välja mellan ett antal olika specialområden att fördjupa dig i Specialkurser kan vara en fördjupning av tidigare lästa ämnen eller en breddning inom vissa andra ämnesområden. Examensarbetet omfattar 30 hp. Det finns även goda möjligheter att läsa kurser utomlands genom något av våra utbytesprogram. EXAMEN su.se/examen. Juridik. Stockholms universite Gamla tentor. Studenter: Om du bara vill kolla runt bland de gamla tentorna klickar du på länken nedan Namnkonvention: 20110819.pdf (Tenta på svenska med datum 20110819) 20110819s.pdf (Lösningar till tenta på svenska med datum 20110819

Ett av kurspaketen för Kulturgeografi II (befolkning och migration, landskap och miljö eller globalisering och städer), 30 hp. Alternativt två specialkurser (terminsdel A och B), Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder och Uppsats i kulturgeografi, totalt 30 hp Den som önskar en annan kombination av specialkurser kan söka till ett annat kurspaket (Kulturgeografi II - kurspaket befolkning och migration eller Kulturgeografi II - kurspaket globalisering och städer) eller söka respektive kurs för sig - sök då en specialkurs inför terminsdel A, en specialkurs inför terminsdel B, Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder samt Uppsats i.

Juristprogrammet - Juridiska institutione

Specialkurser Utbud av specialkurser fastställs inför varje budgetår av Juridiska institutionsstyrelsen. Specialkurs får inte omfatta lägre högskolepoängtal än 7,5 eller annat högskolepoängtal som ej är jämnt delbart med 7,5, om inte Juridiska fakultetens utbildningsutskott av särskilda skäl medger undantag för viss bestämd kurs Juristprogrammet omfattar 270 hp (nio terminer) och som leder till juristexamen. Juristexamen är en yrkesexamen som ger formell behörighet till vissa juridiska yrken, exempelvis kronofogde, domare, advokat och åklagare. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i stat.. ( Juristprogrammet, HT20 270 HP, 100 % ) ( Juristprogrammet, VT21 270 HP, 100 % ) Vill du bli jurist? Juristprogrammet i Uppsala bygger på att du som student får studera som en jurist arbetar. Med hjälp av den problembaserade inlärningsmetoden tränas du i att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Det leder till att du är väl förberedd inför det kommande arbetslivet

8 Specialkurser och examensarbete 60 hp Specialkurs Specialkurs 15 hp 15 hp 9 Examensarbete 30 hp. Ansvarig utgivare: Staffan Westerlund, tel: 08-16 12 82 • fax: 08-15 89 35 • staffan.westerlund@juridicum.su.se Besöksadress: Universitetsvägen 10 C, Frescati • Postadress: Stockholms universitet,. specialkurser Ett urval av kursansvariga informerar kortfattat om sina specialkurser som ges under läsåret HT2016/VT2017. Tisdagen den 15/3 2016 kl. 12.00-14.00 Hörsal 10 (E 10) Juridicums nyhetsbrev är gratis. Skicka din postadress till staffan.westerlund@juridicum.su.se så får du nästa nyhetsbrev i din brevlåda

På webben: jurinst.su.se • Juridicum samarbetar med Forum Syd • Rektor har utsett vicerektor, dekaner och prodekaner • Tjänsteutlysning: Forskningsamanu-ens till Stockholm Centre for Com-• Jessika van der Sluijs, ny professor • Lediga platser på specialkurser HTB-period • Upphörande av utbildningsplanen fö Termin 8 och 9 Specialkurser och examensarbeten 30 + 30 hp [2] Juristprogrammet på Stockholms universitet har under senare år varit landets mest sökta högskoleprogram. Antagningspoängen ligger på omkring 21.5 inkluderat meritpoäng, alltså högsta betyg i nästan samtliga ämnen SU25 Origami Plats Linköping Konsthantverk innefattar en mängd olika tekniker. Vi har välutrustade verkstäder för alla former av konsthantverk Presentation: Kursföreståndare för statsrätt 8 p, undervisar i statsrätt och förvaltningsrätt samt i ett antal specialkurser. Min tidigare forskning, inklusive författande av läroböcker, har främst varit inriktad på förvaltningsrätt: Sanktionsavgifter, särskilt vid olovligt byggande (1987), Kommuners lag- och domstolstrots (1995), Rättsprövning & rätten till domstolsprövning. karin.andree@tolk.su.se Kammarkollegiet Åsa Hole Elizabeth.Hole@kammarkollegiet.se Kammarkollegiet 2009-11-18 Dnr TÖI 81/09 Dnr KamK 519-2763-09 Utbildningsbevis ges efter godkänt resultat på utbildningen. Kursbevis ges efter godkänt resultat på en delkurs i grundutbildningen. Specialkurser

Spanska specialkurser; Spanska utomlands; Affärsspanska; 292 resultat. Sortera efter. 292 resultat Filtrera 0. Filtrera. Ort och plats Rensa Utomlands (74) Stockholm (32) Göteborg (30) Distans (22) Malmö (15) Lund (11) Linköping (10) Halmstad (8) Södertälje (7) Kristianstad (7) Norrköping (6) Örebro (5). Stockholms universitet söker en universitetslektor i offentlig rätt. Ref. nr SU FV-0275-14. Sista ansökningsdag 2014-03-31. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet inledde sin verksamhet redan 1907 som den stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola. Idag är fakulteten landets största fördjupningskurser (specialkurser). Antalet sökande till juristprogrammet i Stockholm var även 2018 högst bland samtliga utbildningar i landet: 4 702 sökande till VT 2018 och 7 109 sökande till HT 2018. Vid institutionen finns tre internationella magister-program Universitetslektor i processrätt till Juridiska institutionen. Ref. nr SU FV-2.3.1.2-2376-13. Sista ansökningsdag 2013-10-14. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet inledde sin verksamhet redan 1907 som den stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola. Idag är fakulteten landets största

Utbildning - Juridiska institutione

Bilaga 2 Stockholms universitet Ingrid Ljunggren Psykologiska institutionen 08-163916 106 91 Stockholm iljun@psychology.su.se Specialkurser vid psykologiska institutionen för kurs 1 Ansvarig utgivare: Staffan Westerlund, tel: 08-16 12 82 • fax: 08-15 89 35 • staffan.westerlund@juridicum.su.se Besöksadress: Universitetsvägen 10 C, Frescati • Postadress: Stockholms universitet, Juridiska institutionen, 106 91 Stockholm Produktion: Staffan Westerlund Bidrag publiceras i mån av plats. Arbetslivssamverkan fördjupas Stort gensvar när praktiker inbjöds till. Kursen ger dig en allmän översikt över försäkringsverksamhetens rättsliga reglering samt fördjupade kunskaper i konsumentförsäkring, företagsförsäkring och livförsäkring.Kursen ges både som fristående kurs och som specialkurs inom juristprogrammet. Tillträde till kursen har studerande som uppfyll..

Universitetslektor i finansiell reglering till Juridiska institutionen. Ref. nr SU FV-2.3.1.2-2377-13. Sista ansökningsdag 2013-10-14. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet inledde sin verksamhet redan 1907 som den stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid Stockholms högskola. Idag är fakulteten landets största För ytterligare information om utbildningen vid Stockholms universitet vänligen kontakta kursadministratör i europeisk rätt Asnate Maddalo, asnate.maddalo@juridicum.su.se eller Institutets föreståndare docent Jaan Paju, jaan.paju@juridicum.su.se. Grundkurser. Grundkurs i europarätt. Specialkurser. Competition Law (15 ECTS

Matematik - Sannolikhetslära och statistik för lärare Mapp Sannolikhetslaera_och_statisti peter.melz@juridicum.su.se: Rum: C 809: Mottagningstid: tisdagar 13.00 - 15.00: Funktion: Kursföreståndare Enhet: Medlem: Finansrätt Presentation: Min undervisning sker huvudsakligen i specialkurserna i företagsbeskattning och internationell skatterätt samt genom examination av examensarbeten. Min forskning har gällt. Specialkurser (fr H16) 18/2 9-13 Ugglevikssalen Specialkurser 24/8 17-21 Brunnsvikssalen SSA II Grundläggande statistik 2 (fr H16) Grundläggande statistik 2 20/2 2/6 13-18 9-14 B389 B389/B397 Grundläggande statistik 2 22/8 10-15 B389 SSA termin 3 Sociologisk analys (fr.

Befintlig student på juristprogrammet - Juridiska

Behöver du stöd och hjälp? Storasyster erbjuder stöd och gemenskap till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Våra stödinsatser står öppna för alla personer från 13 år och uppåt oavsett könsidentitet Chatta Chattsyster Maila Samtalsgrupp Ibland kan det vara lättare att skriva än [ Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst SPECIALKURSER 6 mars 13-17 Lokal meddelas senare. Kontakta studentexp@sociology.su.se. om du behöver skriva omtentan Omtenta . Stockholms universitet Sociologiska institutionen : Tentamensplanering HT 2018 : Ordinarie tentamenstillfälle : på respektive delkurs är. Accounting Classics - FHS0107 (7,5 hp) Kurs inom forskarskolan FIRE ges vid GU, HHS, SU och UU 3/10 - 28/11 2019. Kursledare: Professor Fredrik Nilsson. Kursen är i mån av plats öppen även för övriga doktorander. Anmälan var öppen fram till 1/9 2019

Sök personal i SUKAT - förteckning över funktioner. Last updated Aug 20, 2018. Beskrivning. Nedan visas en förteckning över samtliga funktioner som förekommer i SUKAT Specialkurser 30/8 16-20 Värtasalen SSA II Grundläggande statistik 2 Grundläggande statistik 2 25/4 1/6 8-13 10-15 B389/B397 B389/B397 Grundläggande statistik 2 28/8 10-15 B389 SSA termin 5 Sociologisk analys (fr H17) 17/2 9-14 Ugglevikssalen Sociologisk analys 10/3 9-14.

Kursbeskrivning - Fastreg

 1. avhandling är Stödbevisning i brottmål.. Min forskning är i huvudsak inriktad mot bevisrättsliga frågor och bedrivs vanligen inom ramen för tvärvetenskapliga samarbeten varför även metodologiska frågor har kommit att bli av stort intresse
 2. Kurssekreterare för grund- och specialkurserna i offentlig rätt, grundkursen i rättshistoria och doktorandkurser (2008-2011) Utbildning: Filosofie kandidatexamen i romanska språk, språkkombination rumänska-portugisisk
 3. matematik_for_samhallsvetare. dvi. 20000529.dvi; 20000529s.dvi; 20000824.dvi; 20000824s.dv
 4. Här finns information för dig som är ny student sommaren 2020. Välkommen till GIH! (icon) Info för nya studente
 5. ation resp. case vid Juridicum Ulf Färjare univ.adj. i rättsinformatik ulf.farjare@juridicum.su.s
 6. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö

Konst, specialkurser; 368 resultat. Sortera efter. 368 resultat Filtrera 0. Filtrera. Ort och plats Rensa Stockholm (111) Göteborg (35) Jönköping (23) Distans (16) Malmö (15) Kristianstad (15) Umeå (14) Linköping (14) Södertälje (13) Helsingborg (13) Gotland (13) Växjö (12) Lund (11). Specialkurser. Publicerat den september 15, 2014 av Mikaela. Bloggen firar 2 år! Galet, vad snabbt tiden gått. Nu går vi termin 7 och har ju inte långt kvar till examen! Jag och Nathalie har som sagt valt att dela upp de obligatoriska kurserna på termin 7 och läsa en specialkurs (15 hp) denna termin och en nästa

Specialkurser - Kulturgeografiska institutionen

Specialkurser för tolkar och översättare Under 2009 genomfördes en fortbildningskurs, Juridik för tolkar och översättare, 15 hp. Planering av utbildningar Planeringsarbetet inför kommande omgång av konferenstolkutbildningen fortsatte under året Presentation: Mitt huvuduppdrag vid Juridiska institutionen är som Director of International Affairs vid juridiska institutionen 2018-2021. Detta innebär att jag är ansvarig vid institutionen för internationaliseringsfrågor som rör student-, lärare-, staff- och forskareutbyte 1 Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsniv matematik_for_naturvetenskaper_algebra. 20100918.pdf; 20101009.pdf; 20110113.pdf; 20110212.pdf; 20110212s.pdf; 20110305.pd

Statsvetenskap II - Statsvetenskapliga institutione

Sök bland Folkuniversitetets tusentals kurser och utbildningar. Vi erbjuder kurser inom språk, musik, hantverk och mycket mer Stanley har en mångårig erfarenhet av undervisning på både grund- och specialkurser på juristprogrammet samt medverkar i EU-projekt. Kontaktuppgifter. e-post: stanley.greenstein@juridicum.su.se. Postadress: Stockholms universitet, Juridiska institutionen, 106 91 Stockhol Specialkurser för tolkar och översättare.....7 Planering av utbildningar..7 Kontakter med omgivande samhälle och arbetsmarknad.....7 KONTAKTTOLKUTBILDNING INOM FOLKBILDNINGEN, ANSLAG 17:14.3. ADR Grund Specialkurser Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera. Vi erbjuder Explosiva ämnen och föremål i klass Sök personal i SUKAT - förteckning över funktioner. Senast uppdaterad 20 aug. 2018. Beskrivning. Nedan visas en förteckning över samtliga funktioner som förekommer i SUKAT

Hon undervisar även på specialkurser i fastighetsrätt. Publikationer. JT 2017-18 nr 2 s. 378 ff., En hyresgästs rörelseskada - tillämpning av det indirekta besittningsskyddet. Kontakt 076 - 919 33 88. tillbaka upp. ALFRED KRZYMOWSKI (tjänstledig) Jur. kand Jo, parallellt med specialkurser och uppsatsskrivande har jag arbetat som domstolssekreterare på sjöfartsregistret, Stock-holms tingsrätt. Då tiden kom för val av uppsatsämne framstod det som ett lysande till-fälle att kombinera arbete och studier

Juristprogrammet - Stockholms universite

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Specialkurser kan i undantagsfall anordnas, företrädesvis vid Psykologiska institutionen, om deltagarantalet Sidan 1/2. är sex eller fler studenter. Kurs 10 kan läsas vid andra lärosäten än SU, och olika lärosäten har skilda betygssystem. Därfö

Utbildning - Stockholms universite

Förbrukade medel . 16 2:9 Tolk- och översättarinstitutet (ram) 12 056 . 12 056 : Från humanistiska fakulteten: resurser för lärares forskning 14 Ta del av Stockholms universitets breda utbud av kurser och program i utbildningskatalogen för 2013/2014

I första hand innebär arbetet undervisning på och medverkan i planering av grundkursen i processrätt och specialkurser i ämnet samt arbete med examensuppsatser. Undervisning kan också behöva tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se. I arbetsuppgifterna ingår såväl undervisning som forskning i processrätt. Undervisning fullgörs i grundkursen i processrätt samt i specialkurser med processrättslig inriktning, och häri ingår kursutveckling och kursansvar, samt handledning och examination av examensarbeten Undervisning fullgörs i grundkursen i straffrätt, samt i specialkurser med straffrättslig inriktning. Undervisningen kan omfatta straffrättens alla delar. Välkommen med Din ansökan med angivet ref.nr. SU FV-1173-13 senast den 2013-09-01 Juristexamen (engelska: Degree of Master of Laws, LL.M.) tidigare juris kandidatexamen (ofta, även muntligt, förkortat jur.kand.), är en svensk yrkesexamen på avancerad nivå, vilken utgör behörighetskrav för yrken som domare, åklagare, kronofogde och för titeln advokat. [1]Juristutbildningar som leder till juristexamen kvalitetssäkras löpande av Universitetskanslersämbetet för. Vi erbjuder såväl övergripande kurser, som behandlar sambandet mellan teknik, ekonomi, miljö och marknad som specialkurser riktade mot specifika arbetsuppgifter t.ex. pannskötarkurser för industrin

 • Psykologiskt beroende.
 • Tanzschule seidel veranstaltungen.
 • Nykvarns kommun kontakt.
 • Lamprey.
 • Sportfiskeprylar instagram.
 • Dyraste husbilen i sverige.
 • Barnets vilja vårdnadstvist.
 • Non solo bar öppettider.
 • Glitter hårband.
 • Kopparporten lidköping.
 • Nagellossning efter gelenaglar.
 • Nästa f1 race.
 • Ab på franska.
 • Elgiganten frysbox matsui.
 • Analsäckstömning katt.
 • Rally lima.
 • Skidbyxor outlet.
 • Dansbandsmusik 2016.
 • Acura wikipedia.
 • Kemikalieinspektionen begränsningsdatabasen.
 • Hur ska man bete sig på en fest.
 • Silvervägen spanien.
 • Kostschema deff kille.
 • Stadt torgau stellenangebote.
 • Abb exjobb.
 • Gopro hero 5 photo settings.
 • Dörr och portbolaget.
 • Harry potter and the chamber of secrets full movie.
 • Etikettskrivare elgiganten.
 • Ss4370140.
 • Alison dilaurentis pregnant.
 • Napalm bomb vietnam.
 • Canon raw codec.
 • Köpa häst med artros.
 • Cartoon fitnessstudio.
 • Optische täuschungen zeichnen grundschule.
 • Vedyxa uppsala.
 • Converse le fleur.
 • Smördeg äppelrosor.
 • Smaklöshet.
 • Hälsans stig linköping.